Narių vertinimas:  / 1
BlogiausiasGeriausias 

febŠv. Febė Romos Martirologe minima rugsėjo 3 dieną. Rašoma, kad gimusi Korinte. Tą pačią dieną ją mini ir Rytų Bažnyčia. Daugiau žinių apie ją beveik nėra.

Šventajame Rašte Febė vardu paminima tik vieną kartą – Rom 16, 1. Šio laiško autorius sako, kad Febė yra Kenchrėjos (netoli nuo Korinto) Bažnyčios diakonė. Šv. Rašto vertėjai paaiškinimuose nurodo, kad būtent ši moteris nugabeno šį laišką Romos krikščionims (plg. Apd 18, 18). Laiško romiečiams 16 skyriaus pradžioje romiečiai prašomi pagelbėti ir padėti šiai moteriai, kuri yra daug kam, net pačiam laiško autoriui, padėjusi. Manoma, kad pirmaisiais krikščionybės amžiais moterys diakonės tikriausiai teikdavo pagalbą kitoms moterims, pvz. Krikšto metu jos patarnaudavo besikrikštijančioms moterims. Moterys palikdavo savo rūbus ir lipdavo į krikštyklą, o vyrų dalyvavimas apeigose galėdavo pažeisti moterų kuklumą ir drovumą. Manoma, kad moterys diakonės viešai nemokė ir nepamokslavo.

Šv. Tomas Akvinietis apie diakones, o gal ir apie Febę samprotauja, kad jos patarnaudavo Jėzui Kristui arba apaštalams. Tikriausiai iš meilės artimui jos atlikdavo kitiems panašius patarnavimus kaip ir tų laikų našlės, paminėtos 1 Tim 5, 10. Žinomas teologas G. Martimort savo istorinėje studijoje apie diakones rašo, kad kiekviena tų laikų diakonė priimdavo moteriškumą kaip Dievo duotą dovaną. Tokiu būdu atsiduodamos Dievui, jos leido Šventajai Dvasiai veikti jose ir patarnauti darant artimo meilės darbus.