DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

Šių metų pradžioje Formalios naujienos, Delfi.lt ir kiti tinklalapiai rašė, kad protestantiškos bendruomenės "Tikėjimo žodžis" pastorius, trijų vaikų tėvas, Giedrius Saulytis, kurio straipsniai pastaruoju metu dažnokai buvo spausdinami Bernardinai.lt tinklalapyje, pasirašė atsistatydinimo raštą ir pasitraukė iš pareigų dėl nesantuokinių ryšių.

Tai gera pamoka visiems mums, o ypač pamokslininkams, primenanti, jog skelbti Evangeliją bei pamokslauti lengviau, nei pagal ją gyventi, ir kad velnias niekada nesnaudžia ir puola ypač tuos, kurie skelbia Dievo žodį, ir tikrina, ar jie pagal jį gyvena.

Šiuo gavėnios metu šis bei panašūs įvykiai teprimena mums Viešpaties žodžius "kas tariasi stovįs, težiūri, kad nepultų" (1 Kor 10, 12) ir temoko mus būti kukliais bei nuolankiais Viešpaties Jėzaus bei palaimintosios Mergelės Marijos pavyzdžiu (nereikia neigti bei niekinti Jos užtarimo), nes tai geriausia apsauga nuo nupuolimų.

Vakar, antros gavėnios savaitės antradienį, Mišiose buvo skaitoma ištrauka iš Evangelijos pagal Matą (Mt 23, 1–12):

"Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius: „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos 'rabi'.

O jūs nesivadinkite 'rabi', nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas.“

Tebus mūsų gyvenime nedaug žodžių, bet daug Žodžio – Jėzaus, kuris yra Įsikūnijęs Žodis, kiekvieną skelbtą savo žodį patvirtinęs savo gyvenimo pavyzdžiu bei juos visus užantspaudavęs ant Kryžiaus.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Svetainės lankytojams
Klausimas apie tai, kas domina
Lankytojai
811622
ŠiandienŠiandien24
VakarVakar215
Šią savaitęŠią savaitę549
Šį mėnesįŠį mėnesį752
VisoViso811622
Statistik created: 2020-08-05T21:24:50+00:00
Lankosi svečių 7
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3848072

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias