DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 2
BlogiausiasGeriausias 

Prasidėjo seniai laukta krepšinio šventė Lietuvoje – Europos vyrų krepšinio čempionatas, kurį mūsų krepšininkai pradėjo nelengvomis bei šiek tiek nerimo sukėlusiomis rungtynėmis ir gražia pergale.

Šiandien prasideda naujieji mokslo metai. Daugybė mokinukų, moksleivių, studentų, doktorantų sugrįžta į klases, auditorijas, laboratorijas etc. pradėti arba tęsti mokslų bei studijų, o mokytojai, dėstytojai bei auklėtojai – perduoti savo žinių bei patirties jaunajai kartai. Šiandien naujuosius mokslo metus pradeda ir kunigų seminarijos, o po mėnesio juos pradės ir seminarijų propedeutinio kurso aliumnai bei Vilniaus dailės akademija.

Visiems linkiu praturtėti ne tik žiniomis, bet ir išmintimi, kurios šaltinis yra Dievas – pasaulio Kūrėjas bei Viešpats, viso, kas gera ir gražu mūsų gyvenime, Autorius (plg. Pr 1, 31).

Karai bei visoks blogis kyla ne iš Jo, bet iš mūsų. Tai mūsų nuodėmių padariniai. Nesinori net prisiminti, bet... Rugsėjo 1-ąją prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, įvyko Beslano tragedija, 11-oji pažymėta teroristiniu aktu etc. Per visą žmonijos istoriją driekiasi nuodėmės šleifas su jos skaudžiomis, o kartais baisiomis pasekmėmis... Ką daryti, kad to nebūtų?

Mokytis iš istorijos bei jos Viešpaties – Dievo, kuris savo žodžiu sukūrė ir neša visatą, kurio amžinasis Žodis nužengė į laiko tėkmę, tapo žmogumi (plg. Jn 1, 14; Gal 4, 4), paliko mums tikro bei tobulo žmogaus pavyzdį, savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu sunaikino nuodėmę, atvėrė mums kelią pas Tėvą (plg. Jn 14, 5; Lk 23, 46), atsiuntė išminties ir supratimo, patarimo ir tvirtumo, pažinimo, maldingumo ir pagarbios Viešpaties baimės dvasią, kad nežudytume, neniokotume ir negriautume, bet puoselėtume, dabintume ir statytume, kad mylėtume vieni kitus taip, kaip Jis mus pamilo (plg. Jn 13, 34–35).

To siekiant, reikia pažinti Tą, kuris mus taip pamilo, kad nepagailėjo net savo viengimio Sūnaus (plg. Rom 8, 32). Jį pažįstame įsižiūrėdami į Jo sūnaus veidą ir įsiklausydami į Jo žodį (plg. Jn 14, 7–9). Tam gali pasitarnauti maldingas Šventojo Rašto skaitymas lectio divina būdu, nes kaip šv. Jeronimas sako: „Nepažinti Šventojo Rašto – tai nepažinti Kristaus.“ Dvasiškai labai naudinga kasdien nors trumpam stabtelėti ir prisėsti, kaip Marija, prie Viešpaties bei Mokytojo kojų (plg. Lk 10, 38–42) ir įsiklausyti, ką Jis nori man asmeniškai pasakyti širdies tyloje, o po to visą dieną keliauti su Dievo žodžiu širdyje.

Rugsėjo 1-oji man brangi bei svarbi ne tik todėl, kad daug metų kartu su kitais šią dieną pradedu naujuosius mokslo metus, bet dar labiau todėl, kad nuo šios dienos jau daugelį metų po vasaros atostogų, kurių metu keliauju Dievop daugiau vienumoje, vėl leidžiuosi į dvasinę bei pažinimo kelionę kartu su kitais tikėjimo kelio ieškotojais bei išpažinėjais ir Dievo žodžio mylėtojais.

Tad ir šiais metais su vienais pradėsiu kelionę per Išganymo istoriją, kitus palydėsiu Evangelijos pagal Morkų puslapiais, dar kitiems padėsiu tęsti pradėtą kelionę ir juos lydėsiu Evangelijos pagal Matą ir pagal Luką puslapiais (vėliau per Apaštalų darbus ir Evangeliją pagal Joną), o su galilėjiečių bendruomenės nariais, kurie visa tai jau yra nukeliavę, šiais metais pakeliausime su apaštalu Pauliumi, apmąstydami jo Pirmąjį laišką korintiečiams.

Kelionė su Viešpačiu niekada neprailgsta, ji kupina atradimų bei nuotykių. Dievo žodis – tai kasdieninė duona, kuria maitinosi ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus (plg. Mt 4, 4). Paragavus ir pajutus jos skonį, tiesiog neįsivaizduoju, kaip be jos galima gyventi bei išgyventi. Jei mažas trupinėlis nuo dangaus pokylio stalo pasotina visai dienai, tai ką bekalbėti apie būsimą apstybę. Tai uždega ir suteikia jėgų veržtis pirmyn į tikslą ir siekti laimikio aukštybėse (plg. Fil 3, 7–14), tai suteikia sparnus ir neša per gyvenimą.

Todėl visus norinčius dar kartą kviečiu keliauti drauge (skelbimus rasite svetainės skyriuje Kviečia). Tikiuosi, kad nuo mūsų kuklaus pasidalijimo Dievo žodžio įžvalgomis stalo bent nedideli trupinėliai „nubyrės“ ir į virtualią erdvę. Todėl kviečiu visus (ne tik grupelių lankytojus) dalytis jomis svetainės skyriuje Dalijasi → Biblinėmis įžvalgomis, kad jomis galėtų pasinaudoti tie mūsų tikėjimo broliai ir seserys, kurių aplinkoje nėra panašių grupelių. Daugelis jaučia Dievo žodžio alkį (tai patiriu iš pokalbių su žmonėmis), jie norėtų keliauti drauge, bet neranda bendraminčių ar tų, kas juos palydėtų. Šiuolaikinės technologijos duoda galimybę bent dalinai atliepti į šį poreikį. Tuo ir pasinaudokime. Tebus visa tai didesnei Dievo garbei ir sielų išganymui!

Aukščiau paminėtas mūsų svetainės puslapis tebus jūsų susitikimo vieta. Jame galite rašykite tiesiogiai. Norintys keliauti drauge Evangelijos pagal Morkų puslapiais ten pat rasite skaitinių nuorodas kitai savaitei. Įprastai pirmadienį, antradienį ir trečiadienį (kartais pradedame sekmadienį) maldingai skaitome ir apmąstome Dievo akivaizdoje po skyrelį, tada susirinkę trečiadienį pasidalijame įžvalgomis, o po to dar tris likusias dienas apmąstome tą patį tekstą jau girdėtų ar perskaitytų (tikiu, kad nors trupinėliais pasidalins grupelių dalyviai) įžvalgų šviesoje.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Svetainės lankytojams
Klausimas apie tai, kas domina
Lankytojai
811246
ŠiandienŠiandien28
VakarVakar145
Šią savaitęŠią savaitę173
Šį mėnesįŠį mėnesį376
VisoViso811246
Statistik created: 2020-08-03T20:52:48+00:00
Lankosi svečių 5
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3846651

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias