Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

 

kviečiame į kelionę biblijos puslapiais

 

 

Šv. Jeronimas sako:

„Kas nepažįsta Raštų – tas nepažįsta Kristaus.“

 

 

Jei norite leistis į ilgą (3 metus truksiančią)

ir ištvermės reikalaujančią,

bet tikrai turiningą, prasmingą bei palaimingą

kelionę Biblijos puslapiais,

kviečiame į susitikimą su būsimais bendrakeleiviais

ir kun. Eitvydu, kuris, kaip įprasta,

keliaus drauge ir pagal išgales padės

(susitikimų metų atsakinės į iškilusius klausimus etc.).

 

Susitinkame 2018 m. gruodžio 23 d.,

sekmadienį, po 17 val. Mišių

Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Susitikimas vyks parapijos salėje,

kuri yra pastate už šv. Kristoforo paminklo šventoriuje.

 

Nors geriausia pradėti kartu nuo pat pradžių t. y. nuo pirmojo įžanginio susitikimo, kurio metu kunigas paaiškina Biblijos skaitymo būdą (geriausia pradėti nuo Pradžios knygos ir skaityti nuosekliai bei pastoviai, neatsiliekant) ir nurodo grupės susitikimo laiką bei pobūdį, bet norintys gali prisijungti ir vėliau, nes ši grupė visą laiką lieka atvira naujiems Biblijos mylėtojams, trokštantiems geriau pažinti Dievo žodį.

 

 

Norintys prisijungti vėliau kreipkitės į kun. Eitvydą Merkį Vilniaus šv. Mikalojaus zakristijoje prieš arba po 17 val. Mišių.

 

Kun. Eitvydo žodžiais tariant,

kiekvieno sąmoningo krikščionio “garbės reikalas” turėtų būti,

bent kartą gyvenime perskaityti visą šv. Raštą.

 

Išminčiams kelią žvaigždė parodė,

mums Dievas gyvas Duonoj ir Žody!

 

 

P. S. Atsiliepimus apie Šventojo Rašto skaitymą lectio divina būdu grupelėse galite skaityti skyrelyje Dalijasi (eiti Dalijasi → Atsiliepimais ir įspūdžiais → Biblijos skaitymo), kuriame galite rašyti ir savo atsiliepimus bei įspūdžius.