Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

Artėjant Seimo rinkimams vis aktualesnis darosi klausimas: už ką balsuoti?

Neperšame savo nuomonės, bet turime aiškią poziciją. Mums, krikščionims, turėtų būti nepriimtini tokie kandidatai:

  1. Kurie kalba bei akcentuoja vien materialinę gerovę, bet negina ar netgi pasisako prieš krikščioniškas bei bendražmogiškas dvasines bei moralines vertybes ir griauna tautos dvasinius bei dorovinius pamatus.
  2. Kurie, kaip anų laikų fariziejai, demonstruoja savo religingumą, bet pasisakydami bei balsuodami Seime realiai prieštarauja Bažnyčios mokymui bei jos pozicijai.
  3. Kurie neturi aiškių bei pastovių pažiūrų, principų ir keičia "kailį" (partijas etc.), žiūrėdami, kur vėjas pučia, siekdami bet kokia kaina išlikti prie"lovio".

Žinodami, kaip nelengva pasirinkti, ypač pasirenkant partiją, tarp kurių nėra nei vienos absoliučiai tobulos, nepriekaištingai švarios etc. (ko norėti, nes ir tarp Apaštalų buvo išdavikas, kuris buvo godus pinigams ir, kaip Biblija byloja, grobstė kasą), pateikiame keletą nuorodų apie kelis svarbius šios kadencijos Seimo balsavimus, kurie parodo atskirų seimūnų bei politinių partijų vertybines bei moralines nuostatas ir poziciją svarbiais klausimais. Tikime, kad ši informacija padės teisingiau bei atsakingiau pasirinkti.

Nerinkime tų, kurie pasisakė prieš arba negynė tradicinės šeimos sampratos, balsavo už tautos nugirdymą, bandė įteisinti eutanaziją, "stūmė" įstatymą, leidžiantį registruoti partnerystę heteroseksualams ir homoseksualams, gynė šventvagišką pasityčiojimą iš tikinčiųjų religinių jausmų ir blokavo atitinkamos rezoliucijos priėmimą etc.

Nerinkime kgbistų, karjeristų, prisitaikėlių, korumpuotų, apsimelavusių bei nedorų asmenų, liberalių, materialistinių bei antikrikščioniškų pažiūrų politikų.

Rinkime tvirtų krikščioniškų principų politikus, idealistus, kurie ne žodžiais, bet darbais Tėvynę myli, kuriems Dievas bei jo įsakymai yra pirmoje vietoje, kurie gynė bei gins krikščioniškas vertybes, nesibijodami priešiškumo bei paniekos ir nebijodami kovoti, aukotis ir net nukentėti už tiesą.

Užduokime politikams nepatogius klausimus, atskleidžiančius tikrąsias jų vertybes bei pažiūras, ir, paklausę savęs, kaip gražiai savo straipsnyje "Vienas klausimas, kurį reikia užduoti kandidatui į Seimą, o trys – sau pačiam, prieš atiduodant savo balsą rinkimuose" siūlo prof. dr. Birutė Obelenienė, atsakingai balsuokime šiuose Seimo rinkimuose.

Būtinai dalyvaukime rinkimuose, atlikdami pilietinę bei krikščionišką pareigą ir nepalikdami galimybės pasinaudoti mūsų balsu nesąžiningiems asmenims.

Skatiname aktyviai reitinguoti pasirinktos partijos narius, kad išrinktume tinkamiausius kandidatus, kurie ne visada užima pirmąsias pozicijas partijoje (žinokite, kad, jums nereitingavus, balsai bus priskaityti asmenims pagal partijos sudarytą sąrašą).