DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

pilypasdiakBirželio 6 d. minimas Pilypas, vienas iš septynių diakonų. Po Jėzaus nukryžiavimo, Prisikėlimo ir Įžengimo į Dangų Dvylikos sušauktame susirinkime buvo išrinkti septyni diakonai – Steponas, vyras kupinas tikėjimo ir Šventosios Dvasios, Pilypas, Prochoras, Nikanoras, Timonas, Parmenas ir Mikalojus, prozelitas iš Antiochijos. Apaštalai juos įšventino, melsdamiesi bei uždėdami ant jų rankas, ir paskyrė tarnauti prie stalų. (plg. Apd 6, 1–6). Pilypas buvo evangelistas, gavęs ypatingą Dvasios dovaną skelbti ir aiškinti išganymo naujieną. Jis turėjo keturias netekėjusias dukteris, kurios buvo pranašės (plg. Apd 21, 8).

Prasidėjus persekiojimams, nužudžius diakoną Steponą,  Jeruzalėje gyvenę Jėzaus mokiniai iškeliavo į kitus kraštus ir karštomis širdimis drąsiai skelbė Evangeliją. Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus. Iš daugelio apsėstųjų, baisiai šaukdamos, išeidavo netyrosios dvasios. Buvo pagydyta daug paralyžiuotųjų ir luošų (plg. Apd 8, 5–7). Įtikėjusius vyrus ir moteris Pilypas krikštijo Jėzaus vardu (plg. Apd 8, 16), tačiau negalėjo jiems suteikti Šventosios Dvasios (Sutvirtinimo), todėl iš Jeruzalės atvyko apaštalai Petras ir Jonas.

Apaštalų darbuose aprašyta istorija, kaip Pilypas, paragintas Viešpaties angelo, vidurdienį išskubėjo prie vieškelio, einančio iš Jeruzalės į Gazą. Čia jis sutiko etiopą eunuchą – Etiopijos karalienės Kandakės dvariškį ir viso jos iždo valdytoją. Sėdėdamas vežime eunuchas skaitė pranašą Izaiją. Pamatęs Pilypą, paprašė jį paaiškinti apie ką pranašas kalba. Po Pilypo išaiškinimo eunuchas paprašė Krikšto. Sustabdžius vežimą išlipo iš jo, įbrido į vandenį ir Pilypas jį pakrikštijo. Paskui eunuchas džiūgaudamas traukė savo keliais, o Pilypas, pagautas Viešpaties Dvasios, atsidūrė Azote; iš ten keliaudamas skelbė Evangeliją visuose miestuose ir atvyko į Cezarėją (plg. Apd 8, 26–40).

Pas Pilypą Cezarėjoje buvo apsistojęs apaštalas Paulius, paskutinį kartą keliaudamas Į Jeruzalę, kur buvo suimtas. Diakonas Pilypas su kitais broliais ir seserimis maldavo Pauliaus nevykti į Jeruzalę, bet matydami jo tvirtą apsisprendimą, galiausiai sutiko: „Tebūnie Viešpaties valia!“ (plg. Apd 21, 14).

Šv. Pilypas savo gyvenime įkūnija evangelizaciją, apaštalavimą ir šeimą.

Rytų tradicija pasakoja, kad jis Jeruzalėje buvo įšventintas vyskupu ir ilgus metus tarnavo Lidijoje. Mirė sulaukęs gilios senatvės. šv. Jeronimas 385 m. dar matė krikščionių saugomą būstą, kuriame Pilypas gyvenęs Cezarėjoje. Romos Martirologe rašome, kad Cezarėjoje šalia jo palaidotos trys dukterys, o ketvirtoji palaidota Efeze.

Šv. Klemensas Aleksandrietis šventąjį diakoną Pilypą tapatina su Evangelijoje minimu mokiniu norinčiu sekti Jėzų, kuriam šis pasakė: „Sek paskui mane ir palik mirusiems laidoti savo numirėlius“ (plg. Mt 8, 22 ir Lk 9, 60). Polykratas ir Euzebijus Cezarietis klaidingai jį tapatina su vienu iš Dvylikos – apaštalu Pilypu.

Romos Martirologas diakoną Pilypą pamini birželio 6 d., tuo tarpu Rytų Bažnyčia jį mini spalio 11 d. ir priskiria jį prie 70-ties mokinių, kuriuos liturgijoje mini sausio 4 d.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie žaidimus
Prisijungimas
Lankytojai
684948
ŠiandienŠiandien201
VakarVakar587
Šią savaitęŠią savaitę1374
Šį mėnesįŠį mėnesį8701
VisoViso684948
Statistik created: 2019-06-18T21:20:06+00:00
Lankosi svečių 15
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3280709

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias