DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų iškilmė. Po šv. Mišių, kurias aukojo kun. Eitvydas Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje, lietui pliaupiant, visų šventųjų apsuptyje, atgailos dvasioje, nešdamiesi širdyse mums brangius mirusiuosius, Dievo malonės paliesti, leidomės procesija į Bernardinų kapines. Kaip visada, sustojome prie kapų koplyčios maldai ir giesmei, žybsint žvakelių žiburėliams tamsoje. Antroji stotis – senosios žydų kapinės. Padedame akmenėlius, uždegame žvakeles. Vėl kunigas pradeda maldą ir giesmę. Meldžiamės už žydų tautą. „Abraomo Dieve, Izaoko Dieve ir Jokūbo Dieve...”, giedam „Ši tamsa jau nėra tamsa, kai Tu šalia, naktis tarsi diena jau nušvito”. Kopiame toliau giedodami. Trečioji stotis – Saulės kapinės. Meldžiamės už protėvius, giedame giesmę. Ketvirtoji stotis – Antakalnio kapinės. Meldžiamės prie Sausio 13-osios ir Medininkų tragedijos aukų memorialo. Švyti žvakelių jūra, nušvietusi Skausmo Motiną – „Sveika Karaliene, Gailestingoji Motina…”. Penktoji stotis – prie memorialo sovietiniams kariams. Meldžiamės už tuos, kurie nepažino ir nepažįsta Kristaus. Šventieji, užtarkite... Viešpatie, būk gailestingas mirusiems, kad jie danguje galėtų matyti Tavo Veidą.

Visas aštuonias dienas, nuo lapkričio 1 iki 8 d., Bažnyčia meldėsi už mirusiuosius. Mišiose ir mes kiekvieną vakarą meldėmės už juos.

Lapkričio 4 d., šeštadienį, vakare, kun. Eitvydo pakviesti, po Mišių, ėjome į Sentikių, Stačiatikių ir Rasų kapines. Pasukome link Aušros Vartų. Sustojome prie Aušros Vartų Marijos, Gailestingumo Motinos, kad ji savo meile apgaubtų mus ir mūsų artimuosius, kad lydėtų... Oras buvo nuostabus. Pasimeldę Dievo Motinai, jos meilės paliesti, pakylėti, klausydamiesi stačiatikių Vakarinės liturginės valandos, tyliai eidami per stačiatikių kapines drauge širdimi kartodami „Господи, помилуй” („Viešpatie, pasigailėk”), atėjome į Sentikių kapines. Kunigas paaiškino, kad jų kūnai palaidoti taip, kad jie žvelgtų į Kryžių ir į Rytus, į ateisiančią Teisumo Saulę, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Uždegėme žvakeles, kartojome taip vadinamą Jėzaus maldą „Viešpatie, Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio” 33 kartus, prisimenant Jėzaus metus. Žvelgdami į tamsoje skendintį Vilnių, kartojome tą mums brangią maldą, kuri taip paliečia protą ir širdį, išveja širdies tamsą, atnaujina malonės gyvenimą. Stabtelėjome prie stačiatikių vienuolių kapų, o prie Motinėlės Sergijos, apie kurią papasakojo sesė Gražina, vėl kartojome Jėzaus maldą rusų kalba. Rasų kapinėse sustojome prie paminklo Signatarams, o po to prie kapinių koplyčios meldėmės prie kun. Čibiro kapo. Artėja Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimo 100-metis. Prie patriarcho Jono Basanavičiaus giedojome Lietuvos himną ir Lietuvos dainiaus Maironio "Lietuva brangi... ”

 

 

Daugiau straipsnių...

 1. 2017 10 07 - Kelionė į Guronis, į Rožinio slėpinių parką.
 2. 2017 08 13-16 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 3. 2017 06 10 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 4. 2017 06 04 - Naujų narių priėmimas
 5. 2017 05 07 - Siekio atnaujinimas
 6. 2017 01 07 - Atsisveikinimas su sese Elenute K.
 7. 2016 11 01 ir 06 - Maldingos kelionės per kapines
 8. 2016 10 26 - Atsisveikinimas su sese Juoze Č.
 9. 2016 10 01 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 10. 2016 08 27 - Išvyka į Molėtų observatoriją
 11. 2016 08 14-17 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 12. 2016 06 23-07 23 – Maldingi atostogų žygiai
 13. 2016 06 11 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 14. 2016 05 06-08 - Nacionalinis Gailestingumo Kongresas
 15. 2016 04 24 - Naujo nario priėmimas į bendruomenę
 16. 2016 04 17 - Bendruomenės 15 metų sukakties šventimas
 17. 2016 04 10 - Trijų sesių priėmimas į bendruomenės naujokyną
 18. 2016 04 03 - Siekio atnaujinimas
 19. 2016 03 26 - Velykinio Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienio šventimas
 20. 2016 02 08 - Atsisveikinimas su sese Irena R.
 21. 2015 12 12 - Tarnystė Gailestingumo namelyje
 22. 2015 12 06 - Atlaidai Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje
 23. 2015 11 01-07 - Su malda per Vilniaus kapines
 24. 2015 10 03 - Maldinga kelionė į Rožinio slėpinių parką Guronyse
 25. 2015 08 16-29 - Rekolekcijos Trinapolyje
 26. 2015 07 25 - Paskutinis šios vasaros žygis baidarėmis
 27. 2015 07 18 - Evangelizacinis žygis baidarėmis
 28. 2015 07 04 - Žygis baidarėmis Merkiu
 29. 2015 06 23 - Naktinis Joninių žygis baidarėmis
 30. 2015 06 13 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 31. 2015 05 31 - Gegužinės gamtoje
 32. 2015 05 14 - Klausėmės nuostabaus koncerto Vilniaus sinagogoje
 33. 2015 04 12 - Siekio atnaujinimas
 34. 2015 04 02-05 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 35. 2015 03 26 - Atsisveikinimas su sese Onute M.
 36. 2015 01 10 - Šeimadienis
 37. 2014 11 22 - Naujų narių priėmimas į bendruomenę
 38. 2014 11 02 - Kapų lankymas Visų mirusiųjų paminėjimo dieną
 39. 2014 11 01 - Kelionė per kapines su Visais Šventaisiais
 40. 2014 10 12 - Pirmą kartą Viešpaties dieną šventėme Mikalojaus bažnyčioje
 41. 2014 10 06 - Galilėjiečių pirmosios Mišios Mikalojaus bažnyčioje
 42. 2014 10 05 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 43. 2014 09 28 - Šviesus atsisveikinimas su Šv. Kazimiero bažn. bendruomene
 44. 2014 09 21 - Atsisveikinimas su brangia sese Dovile
 45. 2014 08 17-30 - Rekolekcijos Trinapolyje
 46. 2014 07 10 - Įspūdžiai po plaukimo baidarėmis Nerimi
 47. 2014 06 15 - Pažintis su Mikniškių bendruomene
 48. 2014 06 08 - Pūčkorių pažintiniu taku
 49. 2014 06 01 - eisena-šventė „Šeima - gyvybės lopšys“
 50. 2014 05 18 - Išvyka į Guopstas
 51. 2014 04 21 - Galilėjiečių bendruomenės siekio atnaujinimas
 52. 2013 11 30 - Naujokų priėmimas į bendruomenę
 53. 2013 11 01 ir 03 - Su malda per kapines
 54. 2013 10 06 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 55. 2013 09 08 - Iškyla ant Stalo kalno
 56. 2013 08 17-31 - Rekolekcijos Trinapolyje
 57. 2013 07 25 - Maldinga kelionė baidarėmis Neries upe
 58. 2013 06 15 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 59. 2013 06 09 - Išvyka į Kernavę ir jos apylinkes
 60. 2013 05 19 - Galilėjiečių Sekminės Guopstose
 61. 2013 05 12 - Maldinga popietė ant Stalo kalno
 62. 2013 04 27 - Bendruomenės narės laidotuvės ir naujokės priėmimas
 63. 2013 04 07 - Siekio atnaujinimas
 64. 2013 01 26 - Bendruomenės naujokų priėmimas
 65. 2012 11 01 ir 04 - Su vilties žiburėliais per kapines
 66. 2012 10 07 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 67. 2012 09 23 - "Liepsnojančiais vežimais" į Guopstas
 68. 2012 09 09 - Iškyla ant Stalo kalno
 69. 2012 08 19-09 01 - Rekolekcijos Trinapolyje
 70. 2012 07 15 - Išvyka į Trakus ir Varnikus
 71. 2012 06 03-23 Prisiminimų dienos
 72. 2012 06 16 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 73. 2012 05 27 - Sekminės Guopstose
 74. 2012 05 20 - Iškyla ant Stalo kalno
 75. 2012 04 21 - Naujų narių priėmimas
 76. 2012 04 15 - Siekio atnaujinimas
 77. 2012 01 14 - Naujos narės priėmimas
 78. 2011 12 10 - Adventinė vakaronė
 79. 2011 11 12-20 Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose
 80. 2011 11 01 - Eisena per kapines
 81. 2011 10 02 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 82. 2011 09 18 - Išvyka į Guopstas
 83. 2011 09 11 - Pažintinė kelionė į Šilėnus
 84. 2011 09 04 - Mokslo metų pradžios iškyla ant Stalo kalno
 85. 2011 08 14-27 - Rekolekcijos Trinapolyje
 86. 2011 07 27 - Lankėmės Tuskulėnų memoriale
 87. 2011 06 12 - Iškyla ant Stalo kalno
 88. 2011 06 11 - Bendruomenės susirinkimas Sekminių išvakarėse
 89. 2011 05 28 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 90. 2011 05 22 - Išvyka į Guopstas
 91. 2011 04 30 - Bendruomenės jubiliejaus šventimas
 92. 2011 04 25 - Siekio atnaujinimas
 93. 2011 04 15 - Bendruomenės dešimtosios metinės

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie bendruomenę
Prisijungimas
Lankytojai
753803
ŠiandienŠiandien159
VakarVakar184
Šią savaitęŠią savaitę2843
Šį mėnesįŠį mėnesį10297
VisoViso753803
Statistik created: 2019-10-20T00:55:27+00:00
Lankosi svečių 54
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3580518

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias