Narių vertinimas:  / 6
BlogiausiasGeriausias 

Reaguodami į būsimą šventvagišką išpuolį, planuojamą įvykdyti Nacionaliniame dramos teatre, apie kurį rašo visa žiniasklaida, ir atsiliepdami į Vilniaus arkivyskupo kard. A. J. Bačkio bei generalvikaro vysk. A. Poniškaičio raginimą krikščioniškai bei įstatymiškai tam priešintis, kviečiame:

Šiandien, pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, į Švč. Sakramento adoraciją po 17.30 val. šv. Mišių Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Jos metu pačiu kilniausiu būdu pagerbsime Švenčiausiąjį Viešpaties Veidą ir atliepsime į jo kvietimą blogį nugalėti gerumu.

Kaip skelbia bernardinai.lt, šeštadienį, 18 val., organizuojama protesto akcija (visa širdimi ją palaikome) prie Nacionalinio dramos teatro Vilniuje, Gedimino prospekte, į kurią kviečiami visi Lietuvos Respublikos piliečiai išreikšti savo protestą prieš šventvagystę spektaklyje, kuriame naudojamas Viešpaties Veido atvaizdas.

Kadangi mūsų bendruomenė ir jos vadovas kun. Eitvydas yra įsipareigoję melstis bei giedoti šeštadienių vakarais Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, todėl beveik tuo pačiu metu, kai vyks akcija, kaip įprasta šeštadieniais Spalio mėn., 17 val. melsimės Rožinio malda, o 17.30 val. bendruomenės mišiose (tą sutapimą priimame kaip Dievo valios apsireiškimą, rodantį mums, kokiu būdu mūsų bendruomenė yra pašaukta atliepti į piktojo išpuolius).

Esame tie, kurie tikime maldos galia, nes ne kartą patyrėme gelbstinčią nuo pikto bei nugalinčią blogį Viešpaties malonės jėgą, be kurios visoks žmogiškas veikimas, kuris irgi būtinas bei reikalingas (kas sugeba, rašo laiškus institucijoms, reiškia savo nuomonę diskusijose, dalyvauja akcijose etc.) yra bevaisis.

Sekmadienį kviečiame drauge su mumis leistis į maldingą kelionę (žr. mūsų svetainės skelbimą apie išvyką į Guronis) ir ten visiems kartu pasimelsti Rožinio malda bei šv. Mišiose už tuos, kurie "nežino, ką daro".

Šeštadienio bei sekmadienio Mišiose melsimės už tautiečių sąmoningumą būsimuose Seimo rinkimuose, kad jie nebalsuotų už įvairaus plauko liberalus, kurie griauna tautos moralę, dorą bei patriotiškumą ir propaguoja beribį liberalizmą, ateistinį materializmą, nuodėmingą homoseksualizmą, laukinį kapitalizmą, pseudokultūrą etc.