DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

KARANTINO METU 17 VAL. MIŠIŲ BAŽNYČIOJE NEBUS,

 

Narių vertinimas:  / 0

  

2011 m. balandžio 30 d. su bendruomenės bičiuliais, bendrakeleiviais ir visais norinčiais mus labiau pažinti džiugiai atšventėme bendruomenės gyvavimo dešimtmečio jubiliejų, kurį gavėnios metu minėjome tyliai, susitelkę maldoje.

Jubiliejaus šventimą pradėjome 17.00 val. Liturginių valandų giedojimu. Po Vakarinės, 17.30 val., šventėme iškilmingas šv. Mišias, kurių metu skambėjo kun. Eitvydo Merkio giesmės: Mirties Nugalėtojau, Kristau; Esu tik kviečio grūdas; Viešpatie, Tavo žodis; Sveika, o Marija.

Po mišių, trumpos muzikinės pertraukėlės metu, skambėjo F. Schuberto Ave Maria, kurią atliko Augustas Čepėnas (vargonai) su Jokūbu Čepėnu (trimitas), ir G. P. Telemanno Fantasia a-moll fleitai, kurią solo atliko Simonas Čepėnas (fleita).

Kun. Eitvydui pakvietus, Augustui Čepėnui vargonais grojant J. S. Bacho Tokatą d-moll, visi susirinkome bažnyčios gale, kur buvo atidaryta galilėjiečių bendruomenės menininkų kūrinių paroda Kopkime į Viešpaties kalną (Iz 2, 3. 5), apie kurią plačiau rasite skyriuje Dalijasi, poskyryje Kūrybos vaisiais. Prieš atidarant patalpos, kurioje buvo įrengta ekspozicija, duris nuskambėjo J. Haydno Šv. Antonio choralo fragmentas ir G. F. Händelio Choras iš oratorijos Judas Makabėjus, kuriuos atliko Simonas Raišys (trimitas) ir Zigmas Kazlauskas (trimitas). Atvėrus duris prieš akis atsivėrė meno misterija ir širdis sugraudinęs sesučių, tikrų angelėlių, trio. Veronika Čepėnaitė (violončelė), Agnietė Čepėnaitė (smuikas) ir Elžbieta Čepėnaitė (elektriniai vagonai) grojo D. Obijanskos, M. Wawruk Briedį. Po to visi apžiūrėjome parodą. Tuo metu Agnietė Čepėnaitė (smuikas), Kristina Dūdienė (smuikas) ir Kristina Dambrauskienė (smuikas) pagrojo W. A. Mozarto Noktiurną ir A. Vivaldi La Follia.

Vėliau susirinkome salėje prie zakristijos, kur žiūrėjome filmo apie Galilėjiečių bendruomenę Jėzaus valtyje premjerą (filmą režisavo Rūta Vyšniūnienė). Pasibaigus filmui bendruomenės vadovas kun. Eitvydas pristatė filmo režisierę, veikėjus, parodos rengėjus ir visus kitus, prisidėjusius prie šventės ruošimo. Vieną po kito "sužvejojęs ir susodinęs į valtį" bendruomenės narius bei kai kuriuos bendrakeleivius, kunigas pakvietė visus kartu pagiedoti galilėjiečių himną.

Po to bendruomenę sveikino seserys vienuolės. Kunigas perdavė bendruomenei Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenės bei kitų sveikinimus (nes jie buvo pasveikinę anksčiau) ir visus pakvietė pasivaišinti lietuviška duonele ir valgiais, pagamintais pagal hebrajų tradicijas. Visi draugiškai pasivaišinome bei pabendravome, smagiai giedant bei grojant Čepėnų šeimynėlei, Vincui I. ir smuikuojant Kristinų duetui.

Sekmadienį po kiekvienų mišių kvietėme apžiūrėti meno kūrinių ekspoziciją ir dalijomės savo džiaugsmu bei kūrybos vaisiais su Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomene ir bažnyčios lankytojais iki pat vakaro.

 

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie bendruomenę
Prisijungimas
Lankytojai
866913
ŠiandienŠiandien196
VakarVakar198
Šią savaitęŠią savaitę196
Šį mėnesįŠį mėnesį13996
VisoViso866913
Statistik created: 2020-05-25T15:23:22+00:00
Lankosi svečių 7
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
4133805

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias