DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus,

nebent atskirais išimtinais atvejais.

Švenčiausioji Trejybe, dėkojame už brangiausią – Tikėjimo dovaną. Padėk žmonijai suprasti – be Tikėjimo nėra Meilės, o be Meilės nėra Vilties.

Kristau, Tavimi prasideda Visatos kūrimas, per Tave įvykdytas ir Atpirkimas. Padėk iš tamsybių valdžios išgelbėtiesiems augti ir stiprėti, kad išganymo kelyje vis labiau panašėtume į Tave – besąlygišką Meilę.

Lietuvos vyskupų kvietimu junkimės į bendrą maldą, prašydami, kad Viešpats savo galingu veikimu nušluostytų nukentėjusiųjų nuo taifūno Filipinuose ašaras, numalšintų skausmą ir leistų visiems patirti tikrą krikščioniškąjį solidarumą!

Sielų Gelbėtojau, pasigailėk pasaulio demonų visaip klaidinamų, svaiginamų, girdomų, alinamų sielų. Išgirsk ir išklausyk jų šeimos narių, draugų, geradarių maldas.

Esame pašaukti būti Kristaus liudytojais. Meldžiame kantrybės ir nuoširdumo tėvams, ugdantiems savo atžalas krikščioniška dvasia. Lai šeimos tampa autentiškais tvirto tikėjimo židiniais, suvienytais vienos ir visuotinės Bažnyčios.

Kristau, visa Tavimi laikosi. Prisimink mūsų mirusius artimuosius, pasigailėk skaistykloje esančių, leisk išgirsti Tavo viltingąjį: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje.“

Viešpatie, suvienyk visus krikščionis, suskaldytus nuodėmės ir pasaulio tuštybių! Tegu jų kelią nušviečia Teisumo saulė – Kristus.

Meldžiame Motinos Marijos globos kunigams, kad jie augtų šventumu, džiugiai švęstų sakramentus ir būtų mūsų visų geraisiais ganytojais.

Meldžiame Marijos globos pasiklydusiems gyvenimo klystkeliuose. Tegu jiems užtenka ryžto apmąstyti savo paskirtį žemėje, sąžiningai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną.

Viešpatie, mokyk mus būti šviesos žiburiais, siųsti vienas kitam gerą žodį, draugišką šypsnį, tiesti pagalbos ranką vargstančiam. Suteik malonę dovanoti džiaugsmo vienas kitam.

Viešpatie, suteik mums stiprų ir nesvyruojantį tikėjimą. Žerk ant mūsų savo šviesos spindulius, kad visada galėtume liudyti Tavąjį Vardą.

Viešpatie Dieve, meldžiame šio mėnesio Šventojo Tėvo intencija: kad sunkumų slegiami kunigai sulauktų paguodos kančioje ir palaikymo abejonėse, kad sustiprėtų jų ištikimybė.

Viešpatie Dieve, padėk kunigams skelbti Dievo žodį taip, kad atsivertų netikinčiųjų širdys, o tikintieji stengtųsi jo šviesoje ir tiesoje gyventi.

Viešpatie Dieve, padėk kunigams ugdyti bendruomenės dvasią, kad jos nariai vis krikščioniškiau gyventų.

Viešpatie Dieve, ugdyk tikinčiųjų tikėjimą, kad vis labiau atrastų dvasinį Bažnyčios lobį, kuris yra Eucharistijoje.

Viešpatie Dieve, mokyk mus branginti Tavo žodį, uoliai ieškoti Tavo valios ženklų ir darnoje jungti savo darbus su vidiniu gyvenimu.

Viešpatie Dieve, išlaisvink mus iš egoizmo ir kviesk gyventi ne vien sau, bet dalintis su kitais gautomis malonėmis.

Viešpatie Dieve, padėk gyventi tikint mirusiųjų prisikėlimu, juk Tu esi ne mirusiųjų, o gyvųjų Dievas.

Meldžiame tikėjimo, kad malda visuomet yra mūsų galingas ginklas prieš blogį pasaulyje, net ir ten, kur rankos ar žodžiai bejėgiai.

Įkvėpk mus užleisti Tau švenčiausią žemę – mūsų širdį, kur Tu norėtum padaryti daugiausiai stebuklų.

Meldžiame gydyti širdis tų, kurie Tau atsiveria ir to prašo.

Meldžiame troškimo rūpintis, kad būtume, o ne atrodytume teisūs.

Meldžiame Tavo palaimos mūsų bendruomenės narei Jolantai, švenčiančiai savo jubiliejų. Apgaubk savo Artumu ją ir jos artimuosius.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos būdą

Koks maldos būdas artimausias?

Prisijungimas
Lankytojai
484897
ŠiandienŠiandien298
VakarVakar491
Šią savaitęŠią savaitę1289
Šį mėnesįŠį mėnesį9198
VisoViso484897
Statistik created: 2018-02-21T11:06:19+00:00
US
Lankosi svečių 24
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
2182287

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias