DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 1

Dieve Tėve, dėkojame už Tavo nuolatinį rūpinimąsi savo kūriniais – kad, Adomui nupuolus, žmonių neapleidai, bet nuolatos teikei būdų išganymui pasiekti ir atsiuntei žemėn savo Sūnų Jėzų Kristų – mūsų Atpirkėją.

Viešpatie Jėzau Kristau, teįkvepia mus Tavo pavyzdys, teatveria širdis Tavo mokymas, kad nenuilstamai darbuotumės vardan Dievo karalystės pasaulyje plėtimosi ir augimo.

Jėzau Kristau, kviesk tikinčiuosius – pasauliečius padėti vienas kitam švenčiau gyventi ir savo gyvenimo liudijimu, tikėjimu, viltimi ir meile skleisti Kristų jo nepažįstantiems; skatink mūsų uolumą giliau pažinti apreikštąją tiesą ir melsti Dievą išminties dovanos.

Dieve Tėve, padėk sutuoktiniams augti jų pašaukime – būti vienas kitam bei vaikams tikėjimo ir Kristaus meilės liudytojais.

Dieve Tėve, atverk mūsų širdis, kad Evangelijos galia apšviestų kasdienį tikinčiųjų gyvenimą šeimoje ir visuomenėje; suteik nuolankumo Dievo valiai pripažinti ir apsaugok nuo fariziejiškumo.

Jėzau Kristau, stiprink Galilėjiečių bendruomenę ir jos vadovą kunigą Eitvydą Merkį, padėk jam ugdyti tikėjime pavestus žmones didesnei Dievo garbei ir šlovei; duok sveikatos ir ištvermės po atliktos operacijos sesei Daliai.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Svetainės lankytojams
Klausimas apie maldos būdą
Lankytojai
812491
ŠiandienŠiandien57
VakarVakar248
Šią savaitęŠią savaitę57
Šį mėnesįŠį mėnesį1621
VisoViso812491
Statistik created: 2020-08-09T21:50:37+00:00
Lankosi svečių 5
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3850862

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias