DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. Mišios tik sekmadieniais.

Narių vertinimas:  / 10
BlogiausiasGeriausias 

2001 m. balandžio 15 d., ankstų Velykų rytą, gimė Galilėjiečių bendruomenė. Kai jai sukako treji metai, išleidome pirmąjį bendruomenės laikraštėlį Žodžiai iš valties, kurio 29-asis numeris pasirodė bendruomenės dešimtojo gimtadienio proga. Ruošiantis šiam jubiliejui kilo mintis sukurti mūsų bendruomenės interneto svetainę. Joje bandysime prisistatyti lankytojams ir, kaip ir laikraštėlyje, dalytis širdies dalele – tuo, kas joje išnešiota kaip kūdikis įsčiose ir subrandinta lyg vynas vynmaišyje. Sieksime, kad, anot bendruomenės vadovo kun. Eitvydo, būtų kuo mažiau žodžių ir kuo daugiau Žodžio – Kristaus!

Stengsimės iškelti į dienos šviesą gražius, kilnius, tyrus, įkvepiančius bei uždegančius pavyzdžius – juk žodis uždega, o pavyzdys patraukia! Šiuolaikišku būdu pabandysime kalbėti nuo stogų (plg. Mt 10, 27) ir taip prisidėti prie Gerosios Naujienos – Evangelijos – skelbimo, nes, kaip apaštalas Paulius sako: „Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos!“ (1 Kor 9, 16).

Taigi atveriame savo duris ir širdis ir kviečiame apsilankyti. Ką rasite svetainėje šiandien ir ateityje?

Pradžia – pagrindiniai dalykai apie bendruomenę – jos charizma, misija etc.

Gyvuoja – rasite apie tai, kuo gyvename, kai kuriuos dokumentus, bendruomenės istoriją, dabarties metraštį, laikraštėlius, padėkas ir sveikinimus, kuriuos galite rašyti tiesiai į svetainę.

Klausosi – ilgainiui čia rasite vieną kitą bendruomenės vadovo kun. Eitvydo Merkio atsakymą į klausimą, homiliją, konferenciją, paskaitėlę ar katechezę. Jų neketiname gausiai talpinti, kol turime progos klausytis gyvo jo žodžio. Kadangi keliaujame giedodami ir šlovindami Viešpatį, planuojame pasidalyti mūsų bendruomenės vadovo ir kitų narių sukurtomis bei mūsų giedamomis giesmėmis.

Meldžiasi – rasite mūsų bendruomenei būdingas bei kitas mūsų mėgstamas maldas. Kadangi bendruomenės nariai kiekvienam sekmadieniui parengia maldavimus, priderintus prie skaitinių ir net kunigo homilijos temos, ilgainiui vis daugiau rasite ir jų. Galite mums rašyti intencijas, kuriomis norite, kad pasimelstume. Skelbsime padėkas bei liudijimus apie išklausytas maldas ir žiniasklaidos nuorodas apie tokius gyvenimo skaudulius, kurie reikalauja karštos bei sutelktos krikščionių maldos ir net pasninko.

Dalijasi – dalysimės dvasinio gyvenimo ir kitokia patirtimi, Dievo žodžio apmąstymais ir biblinėmis, dvasinėmis bei kitokiomis įžvalgomis, nes nariai su bendrakeleiviais daugelį metų skaito Šventąjį Raštą lectio divina būdu, kasmet eina Vilniaus Kalvarijas ir apmąsto mūsų Viešpaties kančios kelią, rašo poeziją, kuria meno kūrinius, rengia autorines parodas ir t. t. Taip pat dalysimės nuotykiais, humoru, naudinga ir kitokia informacija. Ten pat rasite ir įvairius atsiliepimus (apie katechumenatą, rekolekcijas, keliones bei iškylas, kitus renginius bei gyvenimą bendruomenėje).

Keliauja – rasite mūsų įspūdžius iš kelionių Jėzaus pėdomis, apaštalų takais ir kitomis mums brangiomis biblinėmis bei šventomis vietomis, kurias stengiamės kiek galėdami aplankyti. Įdėsime ir savo kelionių po Lietuvą bei kitus kraštus įspūdžių.

Džiaugiasi – šiame skyriuje rasite pačius džiugiausius dalykus. Džiaugsimės, jei mūsų svetainę aplankys ir vaikai ir dalysis tikėjimu, kūryba etc. Džiaugsimės kartu su vaikais žiūrėdami pačių sukurtus filmukus, o laisvalaikiu spręsdami galvosūkius. Kviečiame kurti biblinius, istorinius bei kitokius kryžiažodžius ir juos spręsti, dalyvauti viktorinose, rašyti joms klausimus etc. Taip pat džiaugsimės patriotiškumu bei pilietiškumu, kūrinijos grožiu, kilniais pavyzdžiais, geromis naujienomis etc. Džiaugsimės su besidžiaugiančiais jų jubiliejų bei kitomis progomis. Išsprendę galvosūkius, siųskite mums atsakymus (vaikams, anksčiausiai atsiuntusiems atsakymus, skirsime įskaitinius taškus, kuriuos susumavę metų pabaigoje, apdovanosime nugalėtojus).

Kviečia – rasite mūsų skelbimus bei kvietimą sėstis į laivelį ir keliauti drauge.

Svetainė, kaip ir pati bendruomenė, dar kukli ir maža kaip garstyčios grūdas, bet tikime, kad gal tam grūdui bus lemta išaugti į didesnį medį, kuriame galės kartais nutūpti ar net susisukti lizdus padangių sparnuočiai – tikrai laisvi ir dvasinių dalykų, o ne „ankščių jovalo“ (Lk 15, 16) ieškantys žmonės, branginantys Jėzaus padovanotą Dievo vaiko laisvę.

Tokia yra mūsų bendruomenės vadovo kun. Eitvydo vizija, kuria jis dalijasi ir duoda svetainei pradžią bei nuoširdžiai sveikina visus bendruomenės narius, bičiulius, bendrakeleivius ir visus šios svetainės lankytojus šventų Velykų bei mūsų bendruomenės jubiliejaus proga ir kartu su palaimintuoju popiežiumi Jonu Pauliumi II kviečia: Duc in altum! Irkis į gilumą! (žr. jo laišką Novo millennio ineunte ir Lk 5, 4).

KRISTUS PRISIKĖLĖ! IŠ TIESŲ PRISIKĖLĖ!

Pastaba. Galite rašyti tiesiai į svetainę kai kuriuose jos skyriuose. Norėdami rašyti atsiliepimą ar ką nors kita, pirmiausia paspauskite puslapio viršuje nuorodą Paskelbti pranešimą. Atsidariusiame lauke užpildykite laukelius (pažymėtus * užpildyti privaloma) ir paspauskite apačioje esantį mygtuką Pateikti.

Galite pareikšti savo nuomonę apie mūsų svetainę ir ją įvertinti (taip pat galite vertinti atskirus straipsnius), straipsnio viršuje pasirinkdami vieną iš 5-ių pozicijų ir paspausdami mygtuką Vertinti (jeigu jo nėra, pirmiau paspauskite pačią straipsnio antraštę, kad jis atsirastų).

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Lankytojai
132667
ŠiandienŠiandien457
VakarVakar381
Šią savaitęŠią savaitę1206
Šį mėnesįŠį mėnesį7462
VisoViso1326675
Statistik created: 2024-06-19T19:07:52+00:00
Lankosi svečių 13
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
6896740

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias