DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 1

Šiais metais, gruodžio 15 ir 17 dienomis, mes vėl vaikams rodėme adventinį spektakliuką „Berniuko širdelė”. Šį kartą mūsų žiūrovais buvo vaikai, besiruošiantys Pirmajai Komunijai Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, ir Baltupių lopšelio-darželio „Gintarėlis” vaikučiai.

Angelo papasakota istorija sugrąžino į vaiko širdelę meilę, džiaugsmą, ramybę. Joje apsigyveno Dievas.

Narių vertinimas:  / 0

Gruodžio 9 d. trys mūsų bendruomenės sesės: Miglė, Jolanta ir aš, bei bendrakeleivė Audronė susiruošėme į Pavilnį. Po šv. Mišių, kunigui Ruslanui Vilkel pakvietus, vaikams rodėme trumpą adventinį spektakliuką. Spektakliuką rodėme greta bažnytėlės įsikūrusiuose Marijos tarnaičių rekolekcijų namuose. Salė prisipildė smalsių vaikučių, besiruošiančių Pirmajai Komunijai, jų tėvelių, močiučių. Užgeso šviesos, suskambo J. Degutytės eilės apie gražią tėviškės žiemą, paslaptingai sutemo Maironio „ir kas do naktis". O po to už širmos atsivėrė šešėliais papasakota Dievo meilės istorija. Nusiminusį berniuką guodžia jo angelas sargas, pasakodamas istoriją apie Mergelės Marijos „Taip" Dievui, apie jos ir Elzbietos susitikimą. Didžiulė Dievo meilės šviesa sužibo ir berniuko širdelėje, jis vėl gali džiaugtis, mylėti ir giedoti. Suskambo giesmės, iš pradžių nedrąsiai, o po to vis garsiau ir drąsiau įsijungė visi – ir aktoriai, ir žiūrovai. Pabaigoje kiekvienas spektaklio žiūrovas buvo apdovanotas mažučiu popieriniu angeliuku su adventiniu palinkėjimu.

Tikimės, kad šis susibūrimas padėjo visiems pajusti ateinančios šventės šviesą ir grožį. Vaikai nuoširdžiai dėkojo, o „aktorės" džiaugėsi ir vylėsi, kad šiek tiek prisidėjo prie adventinio susikaupimo.

Narių vertinimas:  / 0

Viktorinos apie Ispanijos šventuosius klausimus atsakė tik viena, kaip visada pati aktyviausia, dalyvė Dalia D.

Jos atsiųsti atsakymai buvo tokie:

1. Trys Ispanijos šventieji paskelbti Bažnyčios Mokytojais - šv. Izidorius Sevilietis, šv. Kryžiaus Jonas ir karmelitė šv. Teresė Avilietė.

2. Spalio 7d. Popiežius Benediktas XVI šv. Joną Avilietį paskelbs Bažnyčios Mokytoju.

3. Manau, kad šv. Ferdinandas II Aragonietis įkūrė krikščionybę Ispanijoje.

4. Šv. Ignacas Lojola įkūrė Jėzuitų ordiną, o šv. Pranciškus Bordžija buvo trečiasis Jėzuitų ordino generolas.

5. Šilutės rajone, Degučių miestelyje yra įdomi šv. Vincento Ferero vardu pavadinta bažnyčia.

Dalia D. rašė: "Nuoširdžiai dėkoju už viktorinos užduotis, jos mane privertė pasidomėti Ispanijos šventaisiais. Beje, ne viską žinojau pati, teko į pagalbą pasitelkti visagalį internetą, gal ir suklydau... Galėtų būti ir šiek tiek sudėtingesnių užduočių, gal būt iš šventųjų gyvenimo, bet tam reikia laiko."

Dėkojame Daliai D. už aktyvumą bei atsakymus. Kol kas ji yra vienvaldė viktorinų lyderė. Visi jos atsakymai teisingi, išskyrus trečiąjį. Manome, kad juo laikytinas apaštalas šv. Jokūbas, kuris, pasak padavimo, aplankė Ispaniją (tai mena Kompasteloje garsi jo šventovė ir išgarsėjęs šv. Jokūbo piligrimų kelias), o po to buvo nukirsdintas apie 43–44 metus Jeruzalėje.

Narių vertinimas:  / 1

Nuo praėjusių metų liepos 25 d. visus metus apie Ispanijos šventuosius spausdinome straipsnius, kuriuos parengdavo sesė Dalia N., po kelionės Ispanijoje pagauta troškimo geriau pažinti tos šalies šventuosius. Kartkartėmis pasirodydavo vis kitas šventasis mūsų svetainės padangėje. Kaip ir buvome žadėję, baigę pažintį su jais skelbiame viktoriną ir kviečiame atsakyti į keletą klausimų:

1. Kurie Ispanijos šventieji paskelbti Bažnyčios mokytojais?

2. Kurį Ispanijos šventąjį dar š. m. spalio 7 d. popiežius paskelbs Bažnyčios mokytoju?

3. Kuris šventasis įkūrė (vienas pirmųjų paskelbė) krikščionybę Ispanijoje?

4. Kuris Ispanijos šventasis įkūrė Jėzuitų ordiną ir kuris buvo ordino trečiuoju generolu?

5. Kur Lietuvoje yra Ispanijos šventojo Vincento Ferero vardo bažnyčia?

P. S. Atsakymus siųskite iki liepos 25 d., rašydami tiesiog į svetainę (žr. Gyvuoja → Laiškai redakcijai). Būtinai prisistatykite parašydami savo vardą.

Narių vertinimas:  / 0

Sausio 26 dieną skelbėme viktoriną ir kvietėme atsakyti į klausimą:

Kiek jūs žinote lietuvių šventųjų, palaimintųjų bei Dievo tarnų ir kokius (įvardinkite juos)?

Iki kovo 1 dienos laukėme atsakymų, o šiandien, kaip žadėjome, skelbiame laimėtoją.

Dalia D. atsiuntė vienintelį atsakymą, kuriame išvardino net 22 asmenis (beje, ne visi lietuviai, tik gyvenę Lietuvoje), kurie yra paskelbti šventaisiais, palaimintaisiais, Dievo tarnais ar kuriems, galbūt, užvesta beatifikacijos byla. Dėkojame už išsamų atsakymą. Šiais Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais, bandysime išsiaiškinti ir paminėti visus lietuvius šventuosius, palaimintuosius ir Dievo tarnus bei tarnaites. Tad toliau stebėkite mūsų svetainės padangę, kurioje jie pasirodys jų minėjimo dieną.

Šia proga norisi pasveikinti ir tuos, kurie atsiuntė teisingus atsakymus išsprendę svetainėje patalpintą braukinį (žr. Džiaugiasi → Kartu su vaikais → Sprendžia galvosūkius). Atsakymus ir jų autorius galite rasti skyrelyje Džiaugiasi → Vaikų laiškais.

Ta pačia proga norisi paminėti, kad visi teisingai atsakėte ir į kitą viktorinos klausimą: kuris iš Švč. Trejybės asmenų yra garbingiausias?

Narių vertinimas:  / 1

Kaip jau rašėme straipsnyje „Dangaus stebėtojams“, mūsų bendruomenės sesė Dalia N. po kelionės į Ispaniją susidomėjo to krašto šventaisiais. Norėdama pati apie juos daugiau sužinoti, iš įvairių šaltinių rinko žinias, kuriomis nuo praėjusių metų liepos 25 dienos mielai pasidalija su svetainės lankytojais (apie šventuosius galite rasti visuose svetainės puslapiuose po kalendoriumi kartkartėmis atsirandančiame skirsnelyje VIENAS IŠ DIENOS ŠVENTŲJŲ).

Šiais Lietuvos vyskupų paskelbtais Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais kilo mintis pasidomėti kiek mes, lietuviai, turime šventųjų. Tad nuo šiol mūsų svetainės padangėje greta jau pasirodančių Ispanijos šventųjų pasirodys ir mūsų tautiečiai. Tad ir toliau akylai stebėkite mūsų svetainės padangę ir fiksuokite pasirodančius šviesulius, kurie savo pavyzdžiu tekviečia mus sekti Viešpatį Jėzų ir siekti šventumo.

Šiandien pasirodo pirmasis šviesulys pal. Jurgis Matulaitis. Prieš pasirodant kitiems, svetainės lankytojų norėtųsi paklausti:

Kiek jūs žinote lietuvių šventųjų, palaimintųjų bei Dievo tarnų ir kokius (įvardinkite juos)?

Šia proga skelbiame viktoriną ir kviečiame atsakyti į paminėtą klausimą (atsakymus iki kovo 1 dienos siųskite, rašydami skyrelyje Gyvuoja → Laiškai redakcijai). Kovo 4 dieną paskelbsime viktorinos nugalėtoją.

P. S. Šventųjų gyvenimų aprašymuose pastebėję klaidų ar netikslumų, rašykite mums skyrelyje Gyvuoja → Laiškai redakcijai.

Narių vertinimas:  / 5

 

P. S. Atsiprašome autorės ir svetainės lankytojų, kad, dėl laiko stokos, braukinį pateikiame tik tokiu pavidalu. Ateityje juos stengsimės pateikti patogesniu ir akiai mielesniu būdu. Atsakymus siųskite tiesiai į svetainę skyriuje Vaikų laiškai, o naujus galvosūkius – elektroniniu paštu galilėjieč Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Narių vertinimas:  / 4

 

1. Kristaus žengimas į dangų.

2. Kristaus Prisikėlimas.

3. Šventosios Dvasios atsiuntimas.

4. Kristaus kūno ir kraujo šventė.

5. Kristaus gimimo šventė.

6. Visų mirusiųjų pagerbimas.

7. Šventasis, kurio laiške pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.

8. Šventasis, kuris pasakose saugo dangaus vartus.

9. Kiek buvo apaštalų?

10. Koks šventasis yra Kalėdų senelio prototipas?

  

P. S. Atsiprašome autoriaus ir svetainės lankytojų, kad, dėl laiko stokos, kryžiažodį pateikiame tik tokiu pavidalu. Ateityje juos stengsimės pateikti patogesniu ir akiai mielesniu būdu. Atsakymus siųskite tiesiai į svetainę, o naujus galvosūkius – elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie žaidimus
Lankytojai
129441
ŠiandienŠiandien191
VakarVakar315
Šią savaitęŠią savaitę191
Šį mėnesįŠį mėnesį6075
VisoViso1294415
Statistik created: 2024-04-15T01:29:54+00:00
Lankosi svečių 3
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
6746904

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias