DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. Mišios tik sekmadieniais.

DĖMESIO. Norintys skaityti cituojamų publikacijų originalus paspauskite aktyvuotas nuorodas (jos būna pabrauktos) mūsų straipsniuose.

Narių vertinimas:  / 0

Kaip jau ne sykį buvo ir šį kartą griuvo ankstesnė mokslininkų hipotezė. Kaip rašo LRYTAS.LT (pagal „Daily Mail“ straipsnį) mokslinis atradimas atskleidė tiesą apie senovės Jeruzalės vietovę, paneigdamas ekspertų nuomonę ir patvirtindamas Biblijos pasakojimo tikslumą.

 

Narių vertinimas:  / 0

Kai kurie Biblijoje aprašyti įvykiai kartais atrodo fantastiški, neįtikėtini ar prieštaraujantys gamtos dėsniams. Bet pasigilinus neretai pasirodo, jog jie ne tik galimi, bet ir tikri. Taip nutiko ir su aprašytu Saulės sustojimu (žr. straipsnį). 

Narių vertinimas:  / 0

2023 03 13 d. įvyko neeilinis Saulės žybsnis, kuris galėjo turėti katastrofiškų padarinių Žemei, tačiau šį kartą neįvyko tai kas galėjo įvykti (žr. straipsnį). To kitaip nepavadinsi: Viešpats perspėjo ir pasigailėjo.

 

Narių vertinimas:  / 0

Archeologai mano, kad pietų Turkijoje rado šv. Mikalojaus kapą (žr. straipsnį).

Narių vertinimas:  / 0

Šiomis dienomis pasirodė ne vienas straipsnis apie dvi maždaug 2000 metų senumo surūdijusias vinis, kurios galėjo būti naudotos nukryžiuojant Jėzų (apie tyrimus bei ginčus skaitykite straipsnį). Apie jas ir kitas ginčus keliančias iškasenas rašyta jau 2011 m. (žr. straipsnį), o apie kitas panašias vinis – 2010 m. (žr. straipsnį). Ko tik nebūta istorijoje beieškant relikvijų matyti iš kito straipsnį.

Kas tikra – brangu, visa kita – nereikšminga, nes tai penas visokio pobūdžio užkoduotoms melo istorijoms ir dvasiškai bei moksliškai pigioms bei vienadienėms, bet labai pelningoms sensacijoms.

Ar tai kas rasta tikra – parodys laikas ir tyrinėjimai. Dažnai pateiktos sensacijos bei falsifikacijos atšaukiamos patyliukais, kaip tai buvo su Jokūbo “relikvijomis” (žr. straipsnį).

Ką skaitant galima patirti jau šiandien – tai dar giliau suvokti brutalumą bei baisumą nukryžiavimo bausmės, kurią iš meilės mums prisiėmė Išganytojas.

Narių vertinimas:  / 1

Kaip praneša La fede quotidiana, kitų metų Didžiąją Savaitę laukia premjera Melo Gibsono filmo “Kristaus prisikėlimas”, kuris bus tąsa garsaus jo filmo apie Jėzaus kančią. Filmas, kurio biudžetas 20 milijonų dolerių, apims įvykius nuo Jėzaus laidotuvių Didžiojo Penktadienio popietę iki Velykų, apie tai kas per tas 3 dienas vyko Erodo rūmuose, Apaštalų ratelyje etc.

Tai bus graži dovana, tikros gavėnios rekolekcijos (juk, geras filmas visada tokiu būna) kitų metų Didžiąją Savaitę.

Linkime prasmingos gavėnios ir šiais metais.

Narių vertinimas:  / 0

Kaip rašo LSN ir Bernardinai.lt archeologai rado žiedą su vardu Poncijaus Piloto, kuris buvo Judėjos provincijos valdytoju ir pasmerkė Jėzų mirčiai.

Narių vertinimas:  / 0

Kaip rašo The Telegraf ir LSN, profesorė Teresa Woodruff, iš Čikagos Northwestern universiteto bei kiti tyrėjai nufotografavo šviesos žybsnį žmogaus prasidėjimo momentu.

Narių vertinimas:  / 0

DELFI rašo apie reikšmingą radinį Izraelyje, kuris patvirtina, kad žmonės jame gyveno prieš 177-194 tūkstančius metų, t.y. 50 000 metų anksčiau nei manyta.

Narių vertinimas:  / 0

DELFI TV rašo bei rodo apie įdomius archeologinius radinius Izraelyje (2700 m. senumo Jeruzalės valdytojo antspaudą ir Dovydo laikų artefaktus), kurie parodo Biblijos pateikiamų duomenų patikimumą bei tikslumą, kuriuo šiais laikais kartais suabejoja net katalikų egzegetai, kurių teorijos dažnai ilgai neišsilaiko ir paaiškėja, jog “Vis tik šv. Raštas yra teisus”, kaip savo knygą yra pavadinęs vienas vokiečių mokslininkų W. Keller. DELFI TV rašo bei rodo ir apie Jeruzalėje rastą 1500 m. senumo mozaiką.

Narių vertinimas:  / 0

Visiems, besimeldžiantiems Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje, artėjant bažnyčios globėjo atlaidams, turėtų būti įdomi informacija DELFI, kurioje buvo rašoma apie mokslininkų aptiktą kapą, kuriame, jų nuomone, yra Šv. Mikalojaus palaikai-relikvijos.

Narių vertinimas:  / 0

Jei jūs nepastebėjote informacijos apie Biblinės archeologijos atradimus, siūlome su jomis susipažinti. DELFI portale 2017 10 07 straipsnyje buvo rašoma apie dabartinėje Irako teritorijoje archeologų atrastą miestą, įkurtą po Aleksandro Didžiojo užkariavimų, o 2017 10 16 straipsnyje – apie Izraelio archeologų rastą romėnų laikų teatrą prie Raudų sienos.

Narių vertinimas:  / 0

Neretai tie, kurie bando įrodyti ateivių egzistenciją, griebiasi argumento, kad jie pastatė Egipto piramides, nes kitaip nesugeba paaiškinti darbų apimties bei didybės. Tai paaiškina grupės archeologų pateikti nauji įrodymai apie tai, kaip galėjo būti statoma Didžioji Gizos piramidė (žr. straipsnį DELFI). Tai puikus įrodymas, kiek daug galima pasiekti sumaniu, kantriu bei ištvermingu darbu, kad ir labai kukliomis priemonėmis, lyginant su dabartinėmis.

Narių vertinimas:  / 0

Prasidedant naujiesiems mokslo metams, tiems kas domisi mokslo bei tikėjimo santykiu ir negirdėjo įdomios Marijos radijo laidos, kurioje žurnalistas Ridas Jasiulionis kalbino gamtos mokslų daktarą, nepriklausomą Europos Komisijos ekspertą Arvydą Tamulį, siūlome klausytis pokalbio, kaip Pradžios knygos pasakojimą apie kūrimą skaito fizikas, kvantinės mechanikos specialistas.

Narių vertinimas:  / 0

Seniai akivaizdu, kad moderni liberalioji pedagogika žlugs, nes nepaiso nei senolių patirties bei išminties ir nei patarimų bei ispėjimų išdėstytų Biblijoje, kurių ypač gausu išminties raštijoje.

Pagaliau ir mokslininkai prabilo apie liberalaus vaikų auklėjimo metodo žlugimą, kai vaikams viskas leidžiama. Delfi.lt pateikia švedų psichiatro bei rašytojo Devido Eberhardo interviu vokiečių leidiniui „Die Zeit", kur jis sako, kad liberalus auklėjimas kenkia ir vaikams, ir tėvams.

Narių vertinimas:  / 0

Delfi.lt skaitykite aktoriaus L. Neesono, vaidinusio M. Scorsese dramoje „Tyla“, tikėjimo liudijimą.

Narių vertinimas:  / 0

Visiems besidomintiems bibline archeologija siūlome susipažinti su dviem naujienom, kurias pateikia DELFI.lt. Ten rasite straipsnį apie „seniausią“ hebrajišką Jeruzalės paminėjimą hebrajų kalba ne Biblijos tekste ir kitą, dar aktualesnį bei įdomesnį straipsnį apie Jėzaus kapą.

Narių vertinimas:  / 0

Delfi.lt rašo apie hebrajų Senojo Testamento rankraščio labai trapios kopijos „išvyniojimą“ skaitmeniniu būdu.

Narių vertinimas:  / 0

Delfi.lt galite pasižūrėti trumpą, bet įdomų reportažą apie Dovydo laikų archeloginius radinius.

Narių vertinimas:  / 0

Delfi.lt rašo apie archeologų atradimą, patvirtinantį, Biblijoje pasmerkto (plg. Kun 20, 1–5) ir Platono raštuose minimo kraupaus pagoniško kulto – aukoti žmones dievams, egzistavimą senovės Graikijoje.

 

Narių vertinimas:  / 0

Delfi.lt rašo apie Biblijoje dažnai minimos, paslaptingos ir amžių bėgyje išnykusios filistinų tautos (nemaišykime su palestiniečiais) rastus kapus bei jų kasinėjimus, kurie paneigia iki šiol apie šią tautą turimas žinias.

Narių vertinimas:  / 0

DELFI.lt siūlome paskaityti Vilniaus universiteto prof. Jono Grigo (kažkada, kai kurie iš mūsų, turėjo progą jį sutikti vasaros atostogų metu Kabeliuose, kur jis vasarodavo) straipsnį "Mokslininkas ragina pamiršti mus lankančius ateivius", kuriame jis pateikia tiek daug rimtų bei svarių argumentų dėl gyvybės atsiradimo Žemėje unikalumo, kad nejučiomis kviečia įtikėti į Dievą. Glaustame straipsnyje mokslininkas argumentuotai bei įtaigiai parodo Dievo – Kūrėjo išmintį bei Jo kūrybos nuostabumą bei tikslingumą.

Narių vertinimas:  / 0

Kaip rašo 15min.lt dauguma pasaulio mokslininkų yra religingi, nors dažnai mažiau nei jų tautiečiai. 

 
Narių vertinimas:  / 0

 

Delfi.lt praneša, kad Jeruzalėje rasta biblinio karaliaus Ezekijo antspaudo žymė. 

Narių vertinimas:  / 0

Kaip rašo Delfi.lt, Jungtinės karalystės archeologai mano kad rado Biblijoje minimo miesto Dalmanuto griuvėsius. Šis miestas minimas evangelijoje pagal Morkų, kaip vieta, kurioje Jėzus pamaitino minią.

Narių vertinimas:  / 0

Kaip rašo ldiena.lt, prof. M. Regneruso tyrimas atskleidė grėsmingas vaikų padėties tendencijas vienalytėse porose, palyginus su tradicinėmis šeimomis.

Narių vertinimas:  / 0

M. Drunga komentare per LRT buvo kalbėjo (skaitykite straipsnį), apie Torino drobulę, kuri įrodo ne tik Jėzaus Kristaus kančios istoriškumą, bet ir Prisikėlimo faktą bei slėpinį. Kitame komentare autorius rašo apie žydą mokslininką, kuris tiki jos autentiškumu.

Narių vertinimas:  / 0

Kaip rašo Psichika.eu, mokslininkai įrodė gydančią maldos galią bei tikėjimo įtaką ilgaamžiškumui. Nors ne dėl to tikime ir meldžiamės, bet tai patvirtina Jėzaus žodžius: "Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta".

Narių vertinimas:  / 0

Tinklalapis Technologijos.lt publikuoja iš komos pabudusio Harvardo neurochirurgo liudijimą apie pomirtinį pasaulį.

Narių vertinimas:  / 0

Apie alkoholio, net mažos dozės, poveikį vaisiui visu balsu kalba mokslininkai. Apie skaitykite vlmedicina.lt, newsmedical.net ir 15min.lt.

Narių vertinimas:  / 0

Delfi.lt rašo apie tai, kas mokslininkų nuomone įtakoja žmogaus ilgaamžiškumą etc.

Narių vertinimas:  / 0

Delfi.lt rašo, kad Harvardo universiteto mokslininkų komandai pirmą kartą pavyko perduoti paprastą žinutę iš vieno Indijoje esančio žmogaus smegenų į kito – esančio Prancūzijoje. Eksperimento šviesoje labiau įtikinamais tampa šventųjų biografijose užtinkami pasakojimai apie telepatinį bendravimą, kuris iki šiol kai kurių buvo laikomas išsigalvota viduramžių fantazija. Tai atkreipia dėmesį į mūsų minčių svarbą bei galimą įtaką kitiems ir ragina rūpintis savo minčių dvasine bei moraline "ekologija" ir Dievo apsauga nuo galimos kitų minčių įtakos bei ezoterikos pavojaus, nes visokio plauko ekstrasensams būdinga manipuliuoti tokiais mokslui dar labai mažai pažįstamais dalykais, siekiant savų tikslų. Nepasiklysti ezoterikoje mums gali padėti Dievo apreiškimas bei juo paremtas Bažnyčios mokymas.

Narių vertinimas:  / 0

LifeSiteNews.com praneša, kad firma BioWink GmbH sukūrė natūralaus vaisingumo pažinimo programą, skirtą telefonams, kuri gali būti naudinga sutuoktiniams, besilaikantiems natūralaus šeimos planavimo būdo.

Narių vertinimas:  / 1

Balsas.lt rašo apie mokslininkų atliktą masinį tyrimą, vertinant šalis pagal jų nuodėmingumo laipsnį. Jie išrinko septynias lyderes. Paleistuvystė, moksliškai pavadinta seksualinio palaidumo indeksu, didžiausia Suomijoje. Po jos reitinge rikiuojasi Naujoji Zelandija, Baltijos šalys ir Didžioji Britanija.

Narių vertinimas:  / 0

Kaip gimsta ir subliūkšta mitai apie ateivius galite pasiskaityti DELFI.lt šios dienos užsienio naujienų skyrelyje.

Narių vertinimas:  / 1

DELFIrašo apie tai, kodėl Didžioji Britanija panaikino padalinį, tyrusį pranešimus apie neatpažintus skraidančius objektus. Britų sprendimas parodo, jog nėra jokio rimtesnio pagrindo galvoti apie ateivius ar kitas civilizacijas.

Narių vertinimas:  / 3

Žmonės šiais laikais galvoja, kad mokslas išsiaiškino vos ne viską, o jeigu neišsiaiškino – tai labai greit išsiaiškins. Mokslas dažnai yra priešinamas su religija, nors realiai tam nėra jokios priežasties – mokslo atradimai religijai neprieštarauja. Siūlome perskaityti Le Hawk straipsnį, kuriame autorius pateikia argumentus savo teiginiui: Dievas negali neegzistuoti.

Narių vertinimas:  / 0

Tinklalapyje miške.lt galima stebėti jūrinio erelio lizdą bei kitas įdomias tiesiogines transliacijas iš gamtos. Jeigu turite noro bei laiko, siūlome pasidairyti po gamtą, pažinti paukščių bei kitų gyvūnų gyvenimą iš arčiau. Grožėkimės kūrinija ir šlovinkime Kūrėją.

Narių vertinimas:  / 0

Balsas.lt publikuoja straipsnį apie tai, ką motinos įsčiose jaučia dar negimęs mažylis. Šį straipsnį verta perskaityti ne tik motinoms, bet ir visiems kitiems, norintiems suprasti, kas įtakoja kūdikio formavimąsi.

Narių vertinimas:  / 0

Apokalipsėje aprašyta, kad, atėjus metui, tie, kurie neturės žvėries ženklo 666, negalės nei pirkti, nei parduoti. Labai sparčiai artėja toks laikas. Apie tai skaitykite alkas.lt publikuotame Martyno Kalniečio straipsnyje "Čipai – pavojus mūsų biologinei laisvei".

Perskaitykite Apr 13, 11–18:

Ir aš regėjau dar kitą žvėrį atslenkant nuo sausumos. Jis turėjo du ragus, panašius į Avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries galybe jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgijo. Jis daro didžius stebuklus, net, žmonėms matant, nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę. Jis klaidina žemės gyventojus [nuostabiais] ženklais, kuriuos jam leista daryti žvėries akyse. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgijo. Jam leista suteikti žvėries atvaizdui dvasią, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir įsakyti, kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi. Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo – žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. Čia slypi išmintis! Kas sugeba, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius, ir jis yra šeši šimtai šešiašdešimt šeši.

Narių vertinimas:  / 1

Harvardo universiteto absolventas, puikus neurochirurgas dr. Ebenas Alexanderis, nors visada save laikė krikščioniu, niekada netikėjo, kad egzistuoja pomirtinis gyvenimas. Jis net užjausdavo tuos savo pacientus, kurie jam aiškindavo, jog kažkur aukštybėse yra žmones mylintis Dievas, kol jo gyvenime nenutiko... (apie tai skaitykite straipsnį "Lietuvos žiniose").

Narių vertinimas:  / 0

Kaip rašo technologijos.lt ir delfi.lt, prancūzų mokslininkai (žr. tyrimo medžiagą) atskleidė pragaištingą genetiškai modifikuotų produktų poveikį sveikatai. Baisu, kaip atrodo visą gyvenimą GMO kukurūzais maitintos žiurkės. Ar nepanašiai atrodys ir tokiais produktais besimaitinantis žmogus. Štai kur veda genetinė inžinerija ir žmogaus proto puikybė, norinti "taisyti" ir net "mokyti" Kūrėją.

Narių vertinimas:  / 0

„Respublikai“ paskelbus apie amerikiečių sociologo Marko Regneruso (Mark Regnerus) tyrimą, įrodžiusį, kad homoseksualų išauginti vaikai yra traumuojami, buvo sulaukta didelio atgarsio. Apie Vakarų peršamų laisvių bei teisių grėsmes „Respublikos“ žurnalistė Rūta Juknevičiūtė kalbėjosi su psichoterapeutu dr. Gintautu Vaitoška (žr. straipsnį "Grįžtame atgal į necivilizuotą visuomenę").

Narių vertinimas:  / 0

Vakarų ekspresas rašo, kad prestižiniame mokslo žurnale „Social Science Research“ paskelbti Teksaso universiteto profesoriaus Marko Regneruso (Mark Regnerus) naujos šeimos struktūros tyrimo rezultatai. Mokslininko teigimu, jo tyrimas „aiškiai rodo, kad asmenims, augusiems heteroseksualiose, neišsituokusiose šeimose, gyvenimas įvairiose srityse susiklosto geriau“. Jo tyrimas JAV buvo traktuojamas kaip sukrečiantis, kai tuo tarpu mums krikščionims tai akivaizdi, seniai žinoma tiesa, kurią vis bando paneigti Dievą bei jo Apreiškimą neigiantys „mokslininkai“, politikai etc.

Kaip rašo Catholic Family & Human Rights Institute, novatoriškas tyrimas rodo, kad išaugę gėjų ir lesbiečių tėvų sudėtinėse neva „šeimose“ vaikai patiria daug didesnes neigiamas socialines, ekonomines ir emocines pasekmes negu sveikose biologinėse šeimose išaugę vaikai.

Narių vertinimas:  / 0

Kaip rašo portalas zenit.org, balandžio 5 d. italų filologė Marina Molin Prodel, tyrinėdama XI amžiaus Bizantijos rankraščius, Bavarijos valstybinėje bibliotekoje Miunchene aptiko 29 nepublikuotas Origeno homilijas apie psalmes originalo kalba.

III amžiuje gyvenęs graikų teologas ir filosofas Origenas, daug rašęs apie Psalmyną, įnešė svarų indėlį į biblinę egzegezę.

Jo psalmių interpretacija homilijose ir komentaruose, kurie jo laikmečiu buvo labai vertinami, daug šimtmečių buvo laikomi dingusiais. Išliko tik nedaug homilijų, išverstų į lotynų kalbą. Rastos homilijos užpildo didelę Origeno teologinių tekstų spragą.

 

http://www.zenit.org/article-34983?l=english

Narių vertinimas:  / 0

Besidominys kino menu ir mėgstantys religinius filmus savaitraščio "Literatūra ir menas" internetiniame puslapyje galite paskaityti kritinį Magdalenos Kempnos straipsnio „Bučiuojant Jėzulio pėdutes. Kelios pastabos apie kičą šiuolaikiniame religiniame kine“ vertimą.

Narių vertinimas:  / 0

Kaip NTAKK skelbia savo pranešime, Europos komisija 2012 01 26 pristatė mokslo tiriamojo projekto „Alkoholio marketingo monitoringas Europoje“ (AMMIE) išvadas. Šio tyrimo, apibendrinusio duomenis apie alkoholio rinkodarą Europoje, išvada nedviprasmiška: tik visiškas alkoholio reklamos draudimas padėtų apsaugoti vaikus ir jaunuolius nuo žalingo alkoholio reklamos poveikio.

Narių vertinimas:  / 0

Kaip rašoma FilmPro svetainėje prodiuseris Deividas Vudas planuoja kurti garsaus Melo Gibsono filmo „Kristaus kančia“ tęsinį. Gibsonas atkūrė paskutines mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimo 12 valandų. Vudas kurs filmą apie Kristaus prisikėlimą ir po to sekusias 40 dienų žemėje.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Kokios naujienos domina?
Lankytojai
131542
ŠiandienŠiandien354
VakarVakar397
Šią savaitęŠią savaitę751
Šį mėnesįŠį mėnesį10322
VisoViso1315428
Statistik created: 2024-05-21T10:08:11+00:00
Lankosi svečių 89
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
6842667

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias