DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. Mišių nebus.

DĖMESIO. Šiame puslapyje galite rašyti tiesiai į šį svetainės skyrių, tereikia žemiau paspausti nuorodą Paskelbti pranešimą, užpildyti visus atsivėrusius laukelius ir lango apačioje paspausti mygtuką Pateikti.

PADĖKOS IR SVEIKINIMAI

Paskelbti pranešimą
Pavadinimas *
Vardas *
Turinys *
Saugos kodas * Saugos kodo paveikslėlisAtnaujinti paveikslėlį
   
 

Genovaitė: Galilėjiečių bendruomenei 20 metų

Viešpaties laivelis ant Galilėjos kranto vis iriasi gilyn - ar vėjas ūžia, ar saulėlydis - jį Viešpats saugo, nes jame mes esame visi - visi, kuriuos pakviečia Kristus, kad irtumės gilyn, kad Kristaus šviesą nešdami, būtume Evangelijos apšviesti.

Ketvirtadienis, 2021 Balandis 15 21:22

Jolanta: Galilėjiečių bendruomenės Jubiliejus

Su Galilėjiečių bendruomenės Jubiliejumi! Dieve, dėkojame Tau!Smile

Ketvirtadienis, 2021 Balandis 15 14:51

Jolanta: Dieve, dėkoju Tau!

Viešpatie, dėkoju už bendruomenę ir bendruomenės vadovą kun.Eitvydą. Tegul mus visus lydi Dievo palaima ir Jo malonė, Švč.M.Marijos nepaliaujama globa, šventųjų užtarimas, angelų pagalba.Smile

Šeštadienis, 2017 Balandis 15 17:02

DALIA N.: SVEIKINU

PAŽVELKI, VIEŠPATIE, Į MŪSŲ GALILĖJIEČIŲ BENDRUOMENĘ

IR SAVO AKIVAIZDOJE JĄ NUOLAT LAIKYKI,

KAD NUSKAIDRĖTŲ MŪSŲ SIELOS IR ŠIRDYS,

KAD KRISTAUS KRYŽIUJE TURĖTUMĖM TVIRTĄ IR DŽIUGIĄ VILTĮ.

VIEŠPATS TESTATO MŪS NAMĄ!

TU, DIEVE, DIDIS PER AMŽIUS!

 

SU GIMTADIENIU, GALILĖJIEČIAI!

 

Pasiilgusi Dalia N.

2014 04 15

Norvegija

Antradienis, 2014 Balandis 15 09:37

Jolanta B.: Tiesiog dėkoju

Mielos sesės galilėjietės, dėkoju Jums už Jūsų maldas, šilumą, jautrumą, praktišką pagalbą. Dėkoju Dievui, kad galiu būti šalia Jūsų ir  su Jumis. Dėkoju Dievui už mūsų bendruomenę. Ne kartą jaučiau Jūsų maldų jėgą, kuri užplūsta šilta galinga srove, kai atrodo jau pasiduosi realybės šalčiui, atsigulsi ir leisi jam tave sušaldyti. Jūsų maldos sušildo ir įpareigoja keltis ir eiti toliau. Dėkoju Jums už gerą, malonų ir lygiai taip pat už pamokantį, pabarantį žodį. Dėkoju už realią pagalbą. Nepajėgiau nuravėti daržų - atlėkė sesės per karščius, suradusios laiko savo rūpesčių, darbų, problemų pilname gyvenime, sutvarkė, sušildė savo meile ir dar atsargai su kaupu jos paliko. Prakiuro šildymo katilas... Tuojau pat atsirado namuose bent keli šildytuvai. Mielosios labiausiai šildo Jūsų meilė. Teneįsižeidžia broliai. Tikiu, kad jų meilė ir stiprybė nė kiek ne menkesnė, tik galbūt labiau paslėpta, santūresnė. Aš ne liaupsinu, aš tiesiog liudiju, kad Jėzus Galilėjietis tikrai yra su mumis. Kai mus, na tikrai fiziškai sušalusias, sugedus katilui, sušildė Jūsų paskolinti šildytuvai, ir kitokia realiai siūloma pagalba,  mano jaunesnioji dukra Emilija susimąstė ir sako : "aš irgi noriu būti šitoje bendruomenėje" Manau, tai daug pasako. Visa širdimi dėkoju Viešpačiui už Jus ir meldžiuosi. Telaimina, testiprina, tegloboja Jus Jėzus Kristus, kuris veda į Velykas.

Antradienis, 2013 Kovas 19 09:47

Dalia D.: Su dešimtmečio jubiliejumi!

KissMielieji Bičiuliai,

     Nuoširdžiai sveikinu keturias Galilėjiečių bendruomenės nares prieš 10 Metų apsisprendusias sparčiau artintis prie To, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Sesėms Onutei M.  ir Leonidai linkiu sveikatos ir dvasios stiprybės, o Janytei ir Daliai Š. taip pat sveikatos ir kuo daugiau prasmingų žingsnių kasdienybėje link Jėzaus Galilėjiečio bei  ištvermės, darant gera kitiems, Ačiū Jums už pažintį ir draugystę. Tegul mano kuklius palinkėjimus apvainikuoja Jūsų noras priglusti prie Marijos Širdies šiais poetės Lacrimos žodžiais:

  " O mums - Marijos Širdį Dievas duoda,

     Ji guodžia mūsų sielvartus visus,

     Nes Ji - visų Nuliūdusių Paguoda,

     Su Ja didžiausias skausmas nebaisus."

                                     Dalia D.

Sekmadienis, 2013 Sausis 06 13:55

Daiva: Su Naujaisiais!

Palydėjome senuosius ir pasitikome naujuosius 2012-uosius metus. Kokius juos mums Dievas dovanos? Ar karščiau ieškosime Jo valios? Ar stengsimės matyti plačiau, giliau, jautriau? Ar rūpinsimės dvasios, o ne tik kūno reikalais? Ar puoselėsime pagarbius tarpusavio santykius? Ar deramai bendrausime, o prireikus padėsime savo tėvams, močiutėms, seneliams? Ar mokėsime duoti išmintingą patarimą vaikams, kai jie to prašys? Tai priklauso tik nuo mūsų pačių, nuo kiekvieno asmeniško apsisprendimo. Esame Dievo sukurti ir mylimi vaikai, kuriems dovanotas gyvenimas ir laisvė veiksmams.

Dėkojame Viešpatie už praėjusiuosius ir prašome malonės ateinantiems 2012- iesiems metams – laimink mūsų šeimas, mintis ir darbus. Leisk Tave sekti! O tam reikia – Tave geriau pažinti.

2012.01.01 Naujieji metai

Prieš metus laiko buvo diena, kai mes spaudėme rankas savo artimiesiems, draugams ir sakėme: „Sveiki sulaukę Naujųjų metų!“ Linkėjome tada vieni kitiems laimės, džiaugsmo, sveikatos ir visų troškimų išsipildymo.

Vakar taip pat spaudėme rankas ir linkėjome to paties, tačiau jau ne visiems. Ne vienas iš giminaičių ar mums artimų žmonių pasitraukė iš šio, žemiško gyvenimo, nors ir linkėjome visiems laimės, džiaugsmo, sveikatos, ilgų gyvenimo metų.

Kai atsigręži atgal ir pažvelgi į praeituosius metus, dažnai pasijunti esąs apgautas. Mūsų troškimai, linkėjimai išlydint senuosius metus buvo tik gražios svajonės, o gyvenimas ištisus metus maitino mus rūpesčiais ir skausmais. Tiesa, buvo džiaugsmo akimirkų. Bet ką ten džiaugsmas, palyginus su nesibaigiančiais vargais...

Mūsų gyvenimas yra ištisas, didelis laukimas, arba, kaip sakė vienas rašytojas, - didelis apsigavimas. Ir tikrai. Mes nuolat save apgaudinėjame. Ar pamąstėme vakar, atsisveikindami su senaisiais metais, kad mes dar labiau priartėjome prie amžinybės. Kai užsuktas laikrodis sustoja, mes jį prisukame ir jis vėl eina. Ne taip yra su žmogaus gyvenimu. Dienas, mėnesius ir metus mūsų būties laikrodis rodo tiktai vieną kartą, o paskui sustoja šiam gyvenimui amžinai. Šio laikrodžio dar niekas nesugebėjo prisukti, kad jis vėl tiksėtų.

Kas naudoja sieninį kalendorių, tas kasdien plėšia po lapelį ir jį išmeta. Tačiau retas tepagalvoja, kad, plėšdamas tuos lapus jis drasko savo paties gyvenimo dienas ir kad ateis laikas, kuomet bus nuplėštas paskutinis jo gyvenimo lapas.

Gyvenimas yra vienkartinė Dievo dovana ir mes privalome žinoti, suprasti praeinančio laiko vertę. Senovės pagonių poetas Virgilijus senatvėje rašė: „O kad Jupiteris grąžintų man prarastus metus!“ Niekas jų negrąžins, nors ir kažkiek maldautume. Šv. Raštas mūsų dienas palygina su nuplaukiančiu laivu, su praskrendančiu paukščiu, pagaliau, su nepastoviausiu dalyku žemėje – su šešėliu. Poetas yra pasakęs:

„Apmirusi gamta pavasarį vėl atgims,

Plikos medžių šakos vėl pasipuoš žalumynais,

Tiktai žmogaus gyvenimas dviejų pavasarių neturi...“

Sekmadienis, 2012 Sausis 01 00:19

Dalia: Kalėdų sveikinimas

Mylimieji, sveikinu Jus visus su Šv. Kalėdomis!

Sesė Dalia

Long Island, NY

Sekmadienis, 2011 Gruodis 25 03:40

Dalia D.: Nuoširdūs sveikinimai

Sveikiname Rasą ir Vytautą Čepėnus, sulaukusius devintojo vaikelio - dukrytės užgimimo. Linkime mamai ir dukrai sveikatos, o visai šeimynai Dievulio Globos ir Jo palaimos. Džiaugiamės kartu. Mažajai Lietuvos pilietei siunčiu palinkėjimą:

       "Aš noriu užaugti didelė,

        Kad išmokčiau kitus mylėti.

        Aš noriu užaugti didelė,

        Kad galėčiau save nugalėti".

Šeštadienis, 2011 Spalis 29 15:47

Laimutė: Džiaugsmas

Mielieji,

šiandien patyriau nepaprastą džiaugsmą, atradusi Galilėjiečius Šv. Kazimiero bažnyčios puslapyje. Tikiuosi prie jūsų prisijungti, nes Jėzus siunčia visokias "pagundas". Ačiū kunigui Eitvydui Merkiui. Būkite palaimintas.

Pirmadienis, 2011 Rugsėjis 26 13:48

Jolanta Š.: Jėzau, tikrasis vienintelis, Mokytojau

Jėzau, tikrasis vienintelis Mokytojau,

išmokyk mus tikrosios Išminties,

kuri esi Tu -

tik Tavyje tikrasis Pažinimas ir Gyvenimo Pilnatvė,

tik Tavyje galime mylėti...

ir suprasti, ko trokšti Tu.

Tu vienas šventas,

Tu vienintelis Viešpats.

Tu esi Gyvenimas ir Kelias -

Tavyje mes augame ir keičiamės.

Tu esi Išmintis, nušviečianti mūsų sutemas.

Padėk mums atsiverti

Tavo Mokymui,

kad garbintume Tave Dvasia ir Tiesa ir Tau patiktume.

Su Naujais Mokslo Metais !

Penktadienis, 2011 Rugsėjis 02 00:22

Virginija: Kviečiu pasimelsti

Kviečiu galilėjiečius ir visus, su mumis drauge keliaujančius, nuoširdžiai pasimelsti už mūsų bičiulius, padėjusius mums surengti ir džiugiai atšvęsti bendruomenės jubiliejų:

- dėkojame Arnoldui, Jurgai ir Kazimierui, kurių dėka mūsų atlapus puošia gražūs ženkliukai;

- dėkojame Skirmantei ir Viliui, parengusiems puikų bendruomenės lankstinuką, parėmusius mus ir materialiai, ir mums labai brangia savo bendryste;

- dėkojame broliui Petrui už nuolatinę „kompiuterinę” pagalbą, ypač kunigui Eitvydui rengiant bendruomenės svetainę;

- dėkojam tėvams jėzuitams, kad po jų namų stogu galim susiburti ir mokytis keliauti Jėzaus pėdomis;

- dėkojam visiems žinomiems ir nežinomiems mūsų širdžių bičiuliams, savo maldomis atitveriantiems mūsų nediduką laivelį nuo kelionėje tykančių pavojų.

Trečiadienis, 2011 Birželis 08 21:29

 

Powered by Phoca Guestbook

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Mūsų skelbimai
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie bendruomenę
Lankytojai
127099
ŠiandienŠiandien60
VakarVakar365
Šią savaitęŠią savaitę2353
Šį mėnesįŠį mėnesį9335
VisoViso1270992
Statistik created: 2024-02-24T20:09:42+00:00
Lankosi svečių 5
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
6624637

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias