DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. Mišios tik sekmadieniais.

Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!

 ARAMĖJIŠKAI

אלהא חוניןי לחטיא׃

Alaha hunaini lehattaija

HEBRAJIŠKAI

החוטא סלח־לי אלהים

Elohim selah-li hahote

GRAIKIŠKAI

Ο Θεος ίλάσθητι μοι τω άμαρτωλώ

RUSIŠKAI

Боже! будь милостив ко мне грешнику!

Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio!

HEBRAJIŠKAI

חוטא חננני אלֺהים בן המשיח ישוע אדֺוני

Adonai Jéšua haMašiah, Ben haElohim, hanênêni hoté

GRAIKIŠKAI

Κΰριε Ιησοϋ Χριστέ Υιέ του Θεοϋ ελέησον με τόν άμαρτωλόν

RUSIŠKAI

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.

Narių vertinimas:  / 2

SEPTYNI MŪSŲ IŠGANYTOJO VIEŠPATIES JĖZAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS

1 ¤ „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą” (Lk 23, 34) 

2 ¤ Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje” (Lk 23, 43) 

3 ¤ Moterie, štai tavo sūnus!” „Štai tavo motina!” (Jn 19, 26–27)

4 ¤ Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!” (Mt 27, 46)

5 ¤ Trokštu!” (Jn 19, 28)

6 ¤ Atlikta!” (Jn 19, 30)

7 ¤ Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią” (Lk 23, 46)

 

P. S. Galilėjiečių bendruomenės tradicinė malda – Septynių mūsų Išganytojo Viešpaties Jėzaus žodžių nuo Kryžiaus apmąstymas, kalbant vadinamąją Jėzaus maldą (norintys gali kalbėti muitininko maldą).

Apmąstant visus septynis žodžius paeiliui, malda pakartojama 10 kartų po kiekvieno žodžio, o apmąstant kiekvieną savaitės dieną vis kitą žodį (pradedama nuo pirmadienio), maldą galima kartoti 33 kartus (Rytų Bažnyčios paprotys), 70 kartų (mūsų bendruomenės paprotys), 150 kartų (psalmių skaičiaus atitikmuo) arba net 1000 kartų (dykumos tėvų paprotys).

Narių vertinimas:  / 0

O Gerasis Ganytojau Jėzau, gerasis, gailestingasis, prielankusis Ganytojau, štai kreipiuosi į Tave, būdamas neturtingas ir varganas ganytojas, silpnas, neišmanus, nenaudingas, bet vis dėlto Tavo kaimenės ganytojas.

Viešpatie, pamokyk, mane, savo tarną, pamokyk mane, meldžiu Tave per Šventąją Dvasią, kaip tarnauti savo broliams ir save jiems atiduoti. Savo neapsakoma malone duok man, Viešpatie, jėgų kantriai pakelti jų trūkumus, geranoriškai dalytis jų kančiomis ir taktiškai jiems padėti.

Tavo Dvasia tepamoko mane nuliūdusį paguosti, silpnadvasį sustiprinti, parpuolusį pakelti, būti silpnam su silpnu, piktintis kartu su papiktintaisiais, tapti viskuo visiems visų išganymo labui.

Įdėk man į lūpas tiesius, teisingus ir malonius žodžius, idant jie padėtų augti jų visų tikėjimui, vilčiai ir meilei, skaistumui ir nusižeminimui, kantrumui ir klusnumui, dvasiniam užsidegimui ir širdies polėkiui.

Patikiu juos Tavo šventoms rankoms ir meilės kupinai apvaizdai. Teneišplėšia jų niekas iš Tavo rankų nei rankų Tavo tarno, kuriam Tu juos patikėjai. Kupini džiaugsmo ir Tavo padedami, jie visada ištvermingai tesiekia savo šventojo tikslo – amžinojo gyvenimo kartu su Tavimi, saldžiausiasis Viešpatie, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

(Aelredo di Rievaulx. Oratio pastoralis, 1; 7; 10: CC CM I, 757–763; paimta iš 2008 05 11 dokumento „Vadovavimo tarnystė ir klusnumas“)

Narių vertinimas:  / 13

LITANIJA, PRAŠANT NUOLANKUMO DORYBĖS

(Šią litaniją kasdien kalbėdavo kardinolas Raphael Merry del Val, atlaikęs šv. Mišias).

O JĖZAU, romus ir nuolankios Širdies, išklausyk manę

Nuo noro būti vertinamu, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti mylimu, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti išaukštintu, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti pagerbtu, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti giriamu, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti statomu aukščiau už kitus, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti klausiamu patarimams, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti kitų pripažintam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti pažemintam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti nuvertintam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti paniekintam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti apšmeižtam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti pamirštam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti pajuoktam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti ižeistam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti įtartam, išlaisvink mane, Jėzau!

Kad kiti būtų labiau mylimi už mane, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti būtų labiau vertinami negu aš, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų pasaulio opinijoje didėti, o aš mažėti, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų būti parinkti, o aš pastumtas šali, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų būti giriami, o aš likčiau nevertinamas, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų visur už mane pirmiau stovėti, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų tapti šventesni už mane, tik kad ir aš tapčau šventu tiek, kiek galiu, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Amen.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos būdą
Lankytojai
133975
ŠiandienŠiandien24
VakarVakar427
Šią savaitęŠią savaitę2338
Šį mėnesįŠį mėnesį8053
VisoViso1339753
Statistik created: 2024-07-19T22:36:33+00:00
Lankosi svečių 3
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
6942104

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias